Тренд Мениджмънт ЕООД

надежден партньор за писмени и устни преводи от/на 10+ езика

Партньорство

Целим изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения.

Качество

Гарантираме изключително качество на услугите, които предлагаме, и удовлетвореност на клиентите.

Практики

Прилагаме само най-добрите бизнес практики.

Инструменти

Превеждаме хиляди думи на ден, благодарение на използваните от нас различни специализирани преводачески инструменти, което ни позволява да превеждаме големи обеми в кратки срокове.

Опит

Имаме богат и задълбочен опит в различни области и разполагаме със собствена богата терминологична база данни, създадена и развивана по време на работата ни, която ни позволява да правим изключително точен превод в кратки срокове.

Срокове и условия

Запазваме договорените срокове и условия до окончателното изпълнение на поръчката, независимо от оперативните промени, които могат да настъпят.

5
Континенти
17+
Държави
10+
Езици
33+
Корпоративни клиенти

История


„Тренд Мениджмънт“ ЕООД беше създадена в началото на 2013 г. с идеята да допринесем за развитието на малкия и средния бизнес в България, и особено в Северозападния регион; за устойчивост на икономиката и заетостта и по-високи доходи за населението чрез предлагането на комплекс от специализирани бизнес услуги, от които всяка фирма и предприемач с потенциал за развитие има нужда.

Да предоставяме персонализирани езикови решения за успешни международни проекти, сделки и бизнес интернационализация

Когато Ви предстоят преговори или реализиране на сериозен проект или сделка, или целите експанзия на чужд пазар, адекватната езикова комуникация е от изключително значение.

Не е достатъчно да имате в екипа си човек, който говори даден чужд език. Необходим Ви е професионален преводач, който освен да посредничи в комуникацията, била тя устна или писмена, ще Ви консултира относно културни, икономически, технически специфики и различия, обичаи, адекватно поведение, жестове..., с които да се представите професионално и да вдъхнете доверие у чуждия партньор.

Нашата визия е стремежът към перфекционизъм

Вярваме, че в основата на перфекционизма в нашата работа стоят непрекъснатото обучение през целия живот и допълването на знанията в областите на специализация; обогатяването на общата култура; придобиването на нови знания и умения; следенето, овладяването и работата с най-съвременните технологии и софтуери в областта на устните и писмените преводи, както и следенето, спазването и прилагането на промените в езиковите норми, които са неразделна част от всеки „жив“ език.

Всичко това ни помага да отговорим на динамиката на съвременния свят, за да бъдем конкурентноспособни и да предлагаме изключителни езикови решения за 100% удовлетвореност на нашите клиенти.

Да бъдем доверен партньор с безупречна репутация

Ние сме Тренд Мениджмънт ЕООД. Малка фирма, със седалище в малък град в икономически най-слабо развития регион на ЕС - Северозападна България. Но с големи амбиции да надскочи националните граници и да предоставя своите услуги в целия свят.

Към момента фирмата ни работи успешно с клиенти на 5 континента, от 17 различни държави, на които предоставяме писмени и устни езикови преводи и бизнес консултантски услуги.

За периода на своето съществуване фирмата се утвърди като надежден и доверен партньор с безупречна репутация. Защото прилагаме индивидуален подход към всеки клиент и предоставяме персонализирани решения, изцяло съобразени с конкретните потребности и изисквания. Защото за нас е важно клиентите ни да постигат максимални резултати и защото залагаме на стратегията да печелим когато клиентът печели.

Допринасяме за Вашия успех

Помагаме на микро, малки, средни и големи предприятия да се развиват, да предлагат своите продукти и услуги на нови пазари по целия свят и по този начин допринасяме за устойчивостта на икономиката и заетостта

Последни публикации в блога

Какво ново?

 • 31-01-2021
  Превод на специализиран текст – трябва ли да се обърнем към специализиран преводач?

  С какво специализираният превод е по-различен от останалите и защо при него е толкова важно да потърсим услугите не само на професионален, но и на специализиран преводач?

  Нека първо да разясним какво е „специализиран превод“. Това е текст, при превода на който са необходими познания в конкретна област, която обикновено не е част от общите познания на преводача. Той има сложна терминология, която често изисква преводачът да е запознат много добре с темата. Като примери можем да посочим медицинските, техническите и юридическите преводи. Точно затова не всички преводачи са способни да се справят с тези предизвикателства.

  Специализираните преводачи са тези, които са специалисти в една или няколко области, като право, медицина, финанси, икономика, маркетинг и др. Те могат да превеждат както специализирани, така и неспециализирани текстове в тези области. Много от преводачите в тези специализирани отрасли имат опит или са изучавали предмета, който превеждат и познават съответната терминология.

  При специализираният превод често се налага да се търсят термини и да се използват специализирани бази данни от съответната област. Основната роля на специализирания преводач е да предаде значението на сложната терминология по разбираем начин, използвайки точните еквиваленти в целевия език. 

  Нека да разгледаме някои от най-търсените специализирани сфери за превод и предизвикателствата, пред които са изправени преводачите.

   

  Юридически превод

  Това обхваща всички документи в правната област. Преводите на тези текстове трябва да бъдат изключително точни, тъй като те могат да имат правни последици. Тази специализация се характеризира със своята специфична терминология, точност и отличителен език.

  Представете си, че трябва да се направи превод от български на испански език на съдебно решение. Специализираният преводач би се справил по-лесно, по-бързо и по-качествено с тази задача, отколкото преводач, който няма практика и не познава терминологията в тази област. Защото тесният специалист е запознат с приложението на правната терминология в държавата на произход и целевата държава и ще работи и по-бързо, и по-качествено. Ако същият превод бъде възложен на преводач, който не е специалист в областта, на него ще му отнеме време да търси различни термини, което би го забавило, а може да доведе и до компрометиране на качеството на крайния продукт.

   

  Финансово-икономически превод

  Принципно, езикът, използван в икономическите текстове, е пълен с жаргон, който е труден за разбиране, защото е свързан със сложни понятия. В резултат на това преводачите трябва да притежават обширни познания, за да могат да правят верни и точни преводи.

  Доста голяма част от икономическата терминология не може да се намери в речниците, защото тя постоянно се развива. Например, когато става въпрос за инвестиции, акции, облигации, валутна търговия и модерните напоследък виртуални валути, като биткойн и други подобни, чиито език звучи абсолютно странно и непонятно за широката аудитория. Най-лесно е такива преводи да се извършват от английски език, защото терминологията е почти привнесена чрез транскрибиране на термините, тъй като много от тях са измислени в англоговорящите страни (основно САЩ), а и английският се приема за международен език, когато става въпрос за бизнес. Всеки, който превежда във финансово-икономическата сфера е наясно, че тя е богата на чуждици, привнесени от английския. Тази специфична лексика може да звучи непонятно или да обърка аудиторията. Затова преводачът трябва да съобрази своята работа с целевата аудитория и ако тя не е от тесни специалисти в областта е добре да представи информацията по възможно най-ясния начин, за да бъде разбираема.

   

  Медицински превод

  Когато се превеждат и тълкуват медицински документи, точността и верността на превода е от ключово значение. Ако са преведени неточно или невярно, пациенти могат да бъдат изложени на риск, заради грешна информация за лечението им, или медицински лица да използват неправилно конкретен инструмент или медикамент поради невярна и неточна информация в резултат от неверен и/или некачествен превод. Затова е нужно тази задача да бъде поверена на обучен лигвист, който е специализирал в тази сфера, или на медицинско лице, което владее на отлично ниво съответния чужд език. Той би се справил със задачата да преведе медицинско досие от френски на български език, например, ако пациентът е чужденец и се налага лечение в България.

  Независимо с какви цели и в какви срокове се превежда медицинската документация, тя е от изключително значение, защото може да изложи на риск здравето и живота на хората. Единствено професионалист със солидни познания в сферата може да гарантира на 100% верността и качеството на превода, за да се гарантира безопасността на  потребителите на същия този превод.

   

  Технически превод

  Технологиите се развиват, а с това нараства и нуждата потребители от различни култури и нации да разбират напълно документацията, която ги придружава. Такъв тип документация са ръководства, информационни листове, патенти и друга документация, изготвена от технически специалисти, за вашите домакински електроуреди, автомобил, телефон, вкл. специализирани инструменти, машини и много други. Ролята на преводача е да предаде значението на високоспециализираната техническа документация достатъчно разбираемо за потребителите, но и спазвайки терминологичните изрази.

  Техническите текстове най-често са от английски или немски затова преводачите от английски на български език или от немски на български са най-търсените специализирани преводачи за технически преводи.

   

  А нужно ли е преводът на специализираните текстове да бъде заверен?

  По своята същност заверен превод е всеки документ, който е преведен от един език на друг, и е подписан от съответния преводач (например, превод от френски на български), с което последният гарантира верността на съдържанието. За да може да гарантира верността, преводачът трябва да владее на много високо ниво както оригиналния, така и целевия език.

  Не винаги специализираните текстове е необходимо да бъдат заверени. Това зависи от предназначението на превода и е добре да бъде уточнено предварително със съответния преводач. Когато обясните къде ще използвате съответния превод, добрият професионалист ще Ви посъветва дали и каква заверка има нужда да бъде направена. Целта на заверката е да се гарантира, че самият превод е точен, верен, пълен и ясен, както и преводачът да понесе отговорност, в случай на несъответствия. По този начин на поръчителя или ползвателя на текста се гарантира високо качество на предоставяната услуга и той може да използва превода за официални цели.

 • 30-12-2020
  Може ли изкуственият интелект да замени преводите, извършвани от хора

  Какво е изкуствен интелект? Най-общо казано, това е способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората.

  Машините изместват хората на различни работни места и в различни професионални сфери, като с времето ще стават все по-чести заместители на човешката дейност. Това не прави изключение и при преводаческите услуги.

  През последните години машинните преводачи станаха по-точни с програмите, които научават все повече за думите и тяхното значение. Въпросът тук е доколко ефективни са тези преводачи и могат ли да заменят човешката дейност в тази област? Отговорът е лесен. Машинните преводачи може да заменят професионалните преводачи единствено по отношение на скоростта, но няма как да ги превъзхождат в точността и качеството на преводите. Нека да разгледаме и някои от очевидните причини за това.

  Машините не могат да разграничават културните различия на народите

  Няма начин да програмирате машина, която да прави разлика между културните различия на отделните националности. Различните култури по света имат различни лексикални единици, които са уникални сами по себе си. Компютърните програми за момента не могат да бъдат толкова сложно проектирани, за да разпознават жаргон или идиоми.

  В някои култури едни думи означават едно нещо, докато в други значението е съвсем различно. Само човек, който е професионален преводач, може да направи тази разлика.

  Ако текстът Ви трябва да бъде локализиран за Мексико, превод на книжовен испански, който се говори в Испания, не би свършил работа.

  Машините не могат да свързват думите с контекст

  В различните езици има думи с множество значения и това може да бъде значителен проблем за машинните преводачи. Тези думи трябва да бъдат свързани с контекста, за да се комбинират в смислови изречения и само човешка намеса може да направи това. Например, при превод от френски на български език може да се сблъскате с този проблем.

  Ако решите да използвате Google Translate, а не човек, който е професионален преводач, има голяма вероятност текстът Ви накрая да бъде неясен и отделните изречения да нямат логика помежду си.

  Машините не могат да извършват адаптация и локализация на текст

  За да бъдат ефективни машинните преводачи, трябва да се разработват нови фрази на всеки език, в зависимост от диалекта. А това не може да става толкова бързо и точно, колкото при човешките преводачи, които са експерти по адаптация и локализация на техния специализиран език – например, при превод от арабски на български език. Компютрите ще трябва да се актуализират редовно чрез постоянно „изучаване“ на нови фрази, базирани на това колко често се появяват думите в нов контекст, преди да могат да намерят подходящ превод.

  Това означава, че машинният преводач ще трябва да бъде непрекъснато усъвършенстван, което изисква време и усилия.

  Машините не могат да възпроизвеждат стил и тон

  Всеки текст има различен стил и „тон“, в сравнение с друг. Той може да има поетичен, забавен или убедителен такъв, но машинните преводачи е твърде вероятно да не виждат никаква разлика. Една от целите на всеки текст е да се различава по стил от другите, за да бъде предадено посланието по правилен начин. Ако това не бъде спазено, целият превод се обезсмисля. Само превод, извършен от човек, може да придаде нюанси на оригиналния текст и да му „вдъхне живот“.

  Специфични текстове, като поетични, есеистични, различни художествени жанрове, представляват значително предизвикателство за машинните преводачи, тъй като те не могат да уловят „настроението“ на текста и резултатът е просто един скучен и неясен превод. Такъв пример може да бъде често използваният израз в английския език „В моите обувки“, използван в смисъл „На мое място“. Но ако се преведе буквално, в България не би бил разбран правилно или би звучал смешно.

  Машинният превод не може да бъде пълен без човешка намеса

  Машинните преводачи използват изкуствен интелект и въпреки че той се развива все повече, надали някога ще може да се сравни с човешкия интелект. Машинните преводачи стават все по-ефективни и качеството на произвежданите преводи става все по-високо, но необходимостта от човешката дейност няма да изчезне. Дори и преводът да бъде направен от компютър, след това трябва да има редактори и коректори, които да гарантират, че този превод е граматически правилен и разбираем.

  Човекът е този, който трябва да завърши превода, като го адаптира, локализира и подобри за целевата аудитория. Ако част от текста има местни препратки от САЩ, а се нуждаете от превод на немски език, препратките могат да бъдат променени, за да отговарят на новия контекст. За такива умения машините не могат да се сравняват с хората.

  Сложността на отделния език е нещо, което само хората могат да разберат напълно и с това ще се съгласят дори гениите зад инструментите, извършващи автоматичен или машинен превод. Това означава, че те ги разработват с намерението да бъдат в помощ на хората-преводачи, но не и да ги заменят.

  В края на краищата, колкото и модернизиран да става светът, изкуственият интелект не може да превъзхожда човешкия.

 • 13-12-2020
  7 начина да подобрите бизнеса си чрез професионални преводи

  Инвестицията в професионални преводи винаги е добра идея. Особено когато развивате бизнес и искате да бъдете успешни. Защото дори малки стилистични грешки при чуждоезиковите фирмени текстове могат да Ви представят в изключително лоша светлина пред потенциалните клиенти.

  В тази статия ще разкрием защо да изберете професионален превод и как това ще помогне на бизнеса Ви:

  1. Добра фирмена репутация

  Преведеният текст говори за своя преводач, но говори и за бизнеса, който е инвестирал в добре или лошо свършената работа. Грешките, допуснати при превод на документ или статия, изглеждат зле и могат да накарнят репутацията на компанията. Доверете се на професионалисти, за да си осигурите качествени текстове и дълготрайно спокойствие. Ако искате клиентите и партньорите Ви да Ви се доверят, говорете с тях на техния език.

  2. Намален риск от лош превод

  Професионалният преводач не само владее на изключително високо ниво двата езика, които ще бъдат използвани, но също така залага на своя опит и различни специализирани преводачески инструменти, които му осигуряват бързина и прецизност. Освен това непрекъснато се развива чрез различни обучения, периодични посещения в държави, в които езиците, които владее са официални, и съответно развива както теоретичните, така и практическите си умения, за да предоставя качествени писмени и устни преводи.

  От друга страна, липсата на знания и използването на преводачи, за които тази дейност е хоби или занятие за припечелване на допълнителни доходи, както и използването на безплатни и/или евтини „машинни преводи“ води до граматически, технически, културни, социални и други грешки, несъответствия в терминологията и синтактичните изрази, което от своя страна може да доведе до объркване и редица недоразумения с потенциалните Ви клиенти и партньори.

  3. Точност на изказа и правилна терминология

  Когато става дума за фирмена документация или официални международни документи качеството на текста, използването на правилни термини и съобразяването със специфичните социални, културни, икономически, религиозни и други особености на целевата аудитория е от изключително значение. Затова използвайте преводи, направени от хора, които имат необходимия опит, а не от машини и изкуствен интелект или хоби-преводачи.

  4. Утвърдена експертиза

  След превода им, корпоративните текстове все още трябва да показват фирмената Ви експертиза. Което означава, че преводачът трябва да е опитен професионалист, запознат с конкретната област, в която трябва да бъде преведен текста. Когато текстът е с юридическа насоченост, доверете се на преводач, специализирал в тази област и познаващ терминологията. Ако текстът е икономически, потърсете колега с икономически познания. Ако преводът е медицински, не можете да правите компромис с качеството и е задължително да се доверите на преводач, който има опит в превод на епикризи, документи за медицински инструменти, лекарства и др.подобни. Когато се колебаете на кой точно да се доверите, винаги може да се обърнете към нас за съвет и съдействие.

  5. Ефективна комуникация

  Основното препятствие за постигане на успех на международните пазари е езиковата бариера. Ако публиката не успее да разбере с какво се занимава Вашият бизнес, как да Ви намери и да Ви се довери? За да покорявате нови пазари, трябва да превеждате съдържанието си на език, който потенциалните Ви клиенти разбират.

  Искате повече клиенти от САЩ, Великобритания, Австралия, ЮАР, тогава преводът на английски е задължителен. Ако се ориентирате към Испания и Латинска Америка, заложете на превод на испански. С превод на немски ще си спечелите нови клиенти от Германия и Австрия, а преводът на френски ще отвори нови хоризонти за клиенти и партньори от Франция, Швейцария, Белгия, Северна Африка...

  Но само ако преводите са професионални и съобразени със спецификите на населението във всяка от тези държави.

  6. Нови пазари

  Ако преведете фирмените уебсайт и документация на няколко езика, ще подобрите своето онлайн присъствие. Това ще отвори нови възможности за продажби и ще помогне значително за разширяването на Вашия бизнес.

  Ние можем да Ви съдействаме с богата гама от преводачески услуги от/на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски.

  7. Конверсии и онлайн посещения

  Качественият превод може да помогне за генерирането на повече приходи за Вашия бизнес. Например, ако Вашият уебсайт е преведен на езиците на целевата аудитория, посетителите ще отделят повече време на сайта. Това ще подобри разпознаваемостта на бранда и ще повиши продажбите.

  Уверете се, че не правите компромиси с качеството на услугите и работете с надежден партньор за професионални преводи. Защото доброто съдържание винаги ще работи за Вас!