office@trend-translations.eu

Тренд Мениджмънт ЕООД

надежден партньор за писмени и устни преводи от/на 10+ езика

Партньорство

Целим изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения.

Качество

Гарантираме изключително качество на услугите, които предлагаме, и удовлетвореност на клиентите.

Практики

Прилагаме само най-добрите бизнес практики.

Инструменти

Превеждаме хиляди думи на ден, благодарение на използваните от нас различни специализирани преводачески инструменти, което ни позволява да превеждаме големи обеми в кратки срокове.

Опит

Имаме богат и задълбочен опит в различни области и разполагаме със собствена богата терминологична база данни, създадена и развивана по време на работата ни, която ни позволява да правим изключително точен превод в кратки срокове.

Срокове и условия

Запазваме договорените срокове и условия до окончателното изпълнение на поръчката, независимо от оперативните промени, които могат да настъпят.

5
Континенти
17+
Държави
10+
Езици
33+
Корпоративни клиенти

История


„Тренд Мениджмънт“ ЕООД беше създадена в началото на 2013 г. с идеята да допринесем за развитието на малкия и средния бизнес в България, и особено в Северозападния регион; за устойчивост на икономиката и заетостта и по-високи доходи за населението чрез предлагането на комплекс от специализирани бизнес услуги, от които всяка фирма и предприемач с потенциал за развитие има нужда.

Да предоставяме персонализирани езикови решения за успешни международни проекти, сделки и бизнес интернационализация

Когато Ви предстоят преговори или реализиране на сериозен проект или сделка, или целите експанзия на чужд пазар, адекватната езикова комуникация е от изключително значение.

Не е достатъчно да имате в екипа си човек, който говори даден чужд език. Необходим Ви е професионален преводач, който освен да посредничи в комуникацията, била тя устна или писмена, ще Ви консултира относно културни, икономически, технически специфики и различия, обичаи, адекватно поведение, жестове..., с които да се представите професионално и да вдъхнете доверие у чуждия партньор.

Нашата визия е стремежът към перфекционизъм

Вярваме, че в основата на перфекционизма в нашата работа стоят непрекъснатото обучение през целия живот и допълването на знанията в областите на специализация; обогатяването на общата култура; придобиването на нови знания и умения; следенето, овладяването и работата с най-съвременните технологии и софтуери в областта на устните и писмените преводи, както и следенето, спазването и прилагането на промените в езиковите норми, които са неразделна част от всеки „жив“ език.

Всичко това ни помага да отговорим на динамиката на съвременния свят, за да бъдем конкурентноспособни и да предлагаме изключителни езикови решения за 100% удовлетвореност на нашите клиенти.

Да бъдем доверен партньор с безупречна репутация

Ние сме Тренд Мениджмънт ЕООД. Малка фирма, със седалище в малък град в икономически най-слабо развития регион на ЕС - Северозападна България. Но с големи амбиции да надскочи националните граници и да предоставя своите услуги в целия свят.

Към момента фирмата ни работи успешно с клиенти на 5 континента, от 17 различни държави, на които предоставяме писмени и устни езикови преводи и бизнес консултантски услуги.

За периода на своето съществуване фирмата се утвърди като надежден и доверен партньор с безупречна репутация. Защото прилагаме индивидуален подход към всеки клиент и предоставяме персонализирани решения, изцяло съобразени с конкретните потребности и изисквания. Защото за нас е важно клиентите ни да постигат максимални резултати и защото залагаме на стратегията да печелим когато клиентът печели.

Допринасяме за Вашия успех

Помагаме на микро, малки, средни и големи предприятия да се развиват, да предлагат своите продукти и услуги на нови пазари по целия свят и по този начин допринасяме за устойчивостта на икономиката и заетостта

Последни публикации в блога

Какво ново?

 • 30-12-2020
  Може ли изкуственият интелект да замени преводите, извършвани от хора

  Какво е изкуствен интелект? Най-общо казано, това е способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората.

  Машините изместват хората на различни работни места и в различни професионални сфери, като с времето ще стават все по-чести заместители на човешката дейност. Това не прави изключение и при преводаческите услуги.

  През последните години машинните преводачи станаха по-точни с програмите, които научават все повече за думите и тяхното значение. Въпросът тук е доколко ефективни са тези преводачи и могат ли да заменят човешката дейност в тази област? Отговорът е лесен. Машинните преводачи може да заменят професионалните преводачи единствено по отношение на скоростта, но няма как да ги превъзхождат в точността и качеството на преводите. Нека да разгледаме и някои от очевидните причини за това.

  Машините не могат да разграничават културните различия на народите

  Няма начин да програмирате машина, която да прави разлика между културните различия на отделните националности. Различните култури по света имат различни лексикални единици, които са уникални сами по себе си. Компютърните програми за момента не могат да бъдат толкова сложно проектирани, за да разпознават жаргон или идиоми.

  В някои култури едни думи означават едно нещо, докато в други значението е съвсем различно. Само човек, който е професионален преводач, може да направи тази разлика.

  Ако текстът Ви трябва да бъде локализиран за Мексико, превод на книжовен испански, който се говори в Испания, не би свършил работа.

  Машините не могат да свързват думите с контекст

  В различните езици има думи с множество значения и това може да бъде значителен проблем за машинните преводачи. Тези думи трябва да бъдат свързани с контекста, за да се комбинират в смислови изречения и само човешка намеса може да направи това. Например, при превод от френски на български език може да се сблъскате с този проблем.

  Ако решите да използвате Google Translate, а не човек, който е професионален преводач, има голяма вероятност текстът Ви накрая да бъде неясен и отделните изречения да нямат логика помежду си.

  Машините не могат да извършват адаптация и локализация на текст

  За да бъдат ефективни машинните преводачи, трябва да се разработват нови фрази на всеки език, в зависимост от диалекта. А това не може да става толкова бързо и точно, колкото при човешките преводачи, които са експерти по адаптация и локализация на техния специализиран език – например, при превод от арабски на български език. Компютрите ще трябва да се актуализират редовно чрез постоянно „изучаване“ на нови фрази, базирани на това колко често се появяват думите в нов контекст, преди да могат да намерят подходящ превод.

  Това означава, че машинният преводач ще трябва да бъде непрекъснато усъвършенстван, което изисква време и усилия.

  Машините не могат да възпроизвеждат стил и тон

  Всеки текст има различен стил и „тон“, в сравнение с друг. Той може да има поетичен, забавен или убедителен такъв, но машинните преводачи е твърде вероятно да не виждат никаква разлика. Една от целите на всеки текст е да се различава по стил от другите, за да бъде предадено посланието по правилен начин. Ако това не бъде спазено, целият превод се обезсмисля. Само превод, извършен от човек, може да придаде нюанси на оригиналния текст и да му „вдъхне живот“.

  Специфични текстове, като поетични, есеистични, различни художествени жанрове, представляват значително предизвикателство за машинните преводачи, тъй като те не могат да уловят „настроението“ на текста и резултатът е просто един скучен и неясен превод. Такъв пример може да бъде често използваният израз в английския език „В моите обувки“, използван в смисъл „На мое място“. Но ако се преведе буквално, в България не би бил разбран правилно или би звучал смешно.

  Машинният превод не може да бъде пълен без човешка намеса

  Машинните преводачи използват изкуствен интелект и въпреки че той се развива все повече, надали някога ще може да се сравни с човешкия интелект. Машинните преводачи стават все по-ефективни и качеството на произвежданите преводи става все по-високо, но необходимостта от човешката дейност няма да изчезне. Дори и преводът да бъде направен от компютър, след това трябва да има редактори и коректори, които да гарантират, че този превод е граматически правилен и разбираем.

  Човекът е този, който трябва да завърши превода, като го адаптира, локализира и подобри за целевата аудитория. Ако част от текста има местни препратки от САЩ, а се нуждаете от превод на немски език, препратките могат да бъдат променени, за да отговарят на новия контекст. За такива умения машините не могат да се сравняват с хората.

  Сложността на отделния език е нещо, което само хората могат да разберат напълно и с това ще се съгласят дори гениите зад инструментите, извършващи автоматичен или машинен превод. Това означава, че те ги разработват с намерението да бъдат в помощ на хората-преводачи, но не и да ги заменят.

  В края на краищата, колкото и модернизиран да става светът, изкуственият интелект не може да превъзхожда човешкия.

 • 13-12-2020
  7 начина да подобрите бизнеса си чрез професионални преводи

  Инвестицията в професионални преводи винаги е добра идея. Особено когато развивате бизнес и искате да бъдете успешни. Защото дори малки стилистични грешки при чуждоезиковите фирмени текстове могат да Ви представят в изключително лоша светлина пред потенциалните клиенти.

  В тази статия ще разкрием защо да изберете професионален превод и как това ще помогне на бизнеса Ви:

  1. Добра фирмена репутация

  Преведеният текст говори за своя преводач, но говори и за бизнеса, който е инвестирал в добре или лошо свършената работа. Грешките, допуснати при превод на документ или статия, изглеждат зле и могат да накарнят репутацията на компанията. Доверете се на професионалисти, за да си осигурите качествени текстове и дълготрайно спокойствие. Ако искате клиентите и партньорите Ви да Ви се доверят, говорете с тях на техния език.

  2. Намален риск от лош превод

  Професионалният преводач не само владее на изключително високо ниво двата езика, които ще бъдат използвани, но също така залага на своя опит и различни специализирани преводачески инструменти, които му осигуряват бързина и прецизност. Освен това непрекъснато се развива чрез различни обучения, периодични посещения в държави, в които езиците, които владее са официални, и съответно развива както теоретичните, така и практическите си умения, за да предоставя качествени писмени и устни преводи.

  От друга страна, липсата на знания и използването на преводачи, за които тази дейност е хоби или занятие за припечелване на допълнителни доходи, както и използването на безплатни и/или евтини „машинни преводи“ води до граматически, технически, културни, социални и други грешки, несъответствия в терминологията и синтактичните изрази, което от своя страна може да доведе до объркване и редица недоразумения с потенциалните Ви клиенти и партньори.

  3. Точност на изказа и правилна терминология

  Когато става дума за фирмена документация или официални международни документи качеството на текста, използването на правилни термини и съобразяването със специфичните социални, културни, икономически, религиозни и други особености на целевата аудитория е от изключително значение. Затова използвайте преводи, направени от хора, които имат необходимия опит, а не от машини и изкуствен интелект или хоби-преводачи.

  4. Утвърдена експертиза

  След превода им, корпоративните текстове все още трябва да показват фирмената Ви експертиза. Което означава, че преводачът трябва да е опитен професионалист, запознат с конкретната област, в която трябва да бъде преведен текста. Когато текстът е с юридическа насоченост, доверете се на преводач, специализирал в тази област и познаващ терминологията. Ако текстът е икономически, потърсете колега с икономически познания. Ако преводът е медицински, не можете да правите компромис с качеството и е задължително да се доверите на преводач, който има опит в превод на епикризи, документи за медицински инструменти, лекарства и др.подобни. Когато се колебаете на кой точно да се доверите, винаги може да се обърнете към нас за съвет и съдействие.

  5. Ефективна комуникация

  Основното препятствие за постигане на успех на международните пазари е езиковата бариера. Ако публиката не успее да разбере с какво се занимава Вашият бизнес, как да Ви намери и да Ви се довери? За да покорявате нови пазари, трябва да превеждате съдържанието си на език, който потенциалните Ви клиенти разбират.

  Искате повече клиенти от САЩ, Великобритания, Австралия, ЮАР, тогава преводът на английски е задължителен. Ако се ориентирате към Испания и Латинска Америка, заложете на превод на испански. С превод на немски ще си спечелите нови клиенти от Германия и Австрия, а преводът на френски ще отвори нови хоризонти за клиенти и партньори от Франция, Швейцария, Белгия, Северна Африка...

  Но само ако преводите са професионални и съобразени със спецификите на населението във всяка от тези държави.

  6. Нови пазари

  Ако преведете фирмените уебсайт и документация на няколко езика, ще подобрите своето онлайн присъствие. Това ще отвори нови възможности за продажби и ще помогне значително за разширяването на Вашия бизнес.

  Ние можем да Ви съдействаме с богата гама от преводачески услуги от/на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски.

  7. Конверсии и онлайн посещения

  Качественият превод може да помогне за генерирането на повече приходи за Вашия бизнес. Например, ако Вашият уебсайт е преведен на езиците на целевата аудитория, посетителите ще отделят повече време на сайта. Това ще подобри разпознаваемостта на бранда и ще повиши продажбите.

  Уверете се, че не правите компромиси с качеството на услугите и работете с надежден партньор за професионални преводи. Защото доброто съдържание винаги ще работи за Вас!

 • 20-11-2020
  Професионалните преводи като двигателна сила на бизнеса

  За да просъществува един бизнес, той трябва да се движи в правилна посока. И макар пътят към успеха да е осеян с много предизвикателства, професионалните преводи отварят множество врати за развитие и предоставят достъп до международни пазари.

  Силата на професионалния превод

  Качественото съдържание е двигателна сила на бизнеса. То представя бизнеса пред клиентите и директно влияе на фирмената репутация. За това е препоръчително, не само да се инвестира в добри статии и публикации, а и в професионални преводачески услуги. Най-често използваните са преводите от английски на български или от български на английски, но не бива да се подценяват и други езикови комбинации, сред които от испански на български, от френски на български, от немски на български, от италиански на български и по-екзотични като преводи от арабски на български. 

  Разликата между добрия и лошия превод

  Когато се налага превод на официални документи, бизнес документация, рекламни, маркетингови или корпоративни текстове, е важно да се запази смисловия контекст и качеството на съдържанието, и да се неутрализират езиковите бариери. 

  Професионалните преводачи имат необходимия опит наистина да помогнат на бизнеса. Те са експедитивни и знаят как адекватно да представят съществуващи текстове на друг език, без да се губи тяхното значение, замисъл и влияние. 

  От друга страна, онлайн приложенията са рецепта за лошо свършена работа. Когато преведените извадки са софтуерно генерирани и автоматично перифразирани, трудно се постига текстова релевантност. Основни пунктуационни и синтактични грешки са неизбежни. 

  Как професионалните преводи въздействат на развитието на фирмите и бизнесите?

  Всеки бизнес има нужда от леко побутване в правилната посока. Точно това правят добрите преводи за всички (микро, малки, средни и големи) предприятия - подобряват фирмената репутация и отварят врати за развитие на нови и международни пазари.

  Дори компаниите, които нямат възможност да инвестират в глобални проекти, могат да се възползват от предимствата на професионалните преводачески услуги. Например, пасивно да привличат нови клиенти чрез многоезичния си сайт. Задължително е сайтът Ви освен българска, да има и поне една чуждоезикова версия. Преводът на английски вече е задължителен. Но не бива да подценявате и други варианти. Можем да Ви помогнем с превод на испански (испанският е вторият най-разпространен роден език за около 470 млн.души и е официален в 22 държави по света). Друг вариант, върху който да помислите, е преводът на арабски, който е роден за около 225 млн. души и е официален в 26 държави по света. Можем да дадем и други примери, но на този етап тези са достатъчно красноречиви.

  Преводът на интернет страници и онлайн статии е рецепта за успешна комуникация с потенциални клиенти, които не говорят езика, но се интересуват от продуктите или услугите на Вашия бизнес.

  Също така, когато фирмите се заемат с превод на своята документация, портфолио, продуктови каталози и наръчници, те стават по-отворени към международни бизнес възможности.

  Как преводите помагат на глобалните компании в световен мащаб?

  Професионалните преводи са движеща сила на бизнеса. Всяка международна компания знае, че за да бъде успешна на международно ниво първо трябва да паднат езиковите бариери между нея и потенциалните й клиенти. 

  Затова, локализираните текстове, т.е. тези, които са приспособени за конкретна публика, са първи приоритет, когато трябва да се създаде емоционална връзка между дадена компания и реален или потенциален клиент. Професионалните преводи на различни езици, успяват адекватно да представят услугите и продуктите на един бранд и отварят врати към нови партньорства.

  Наличието на онлайн съдържание, съобразено с езиковите нужди на целевата аудитория, е изключително полезно и при създаването на маркетинг стратегии. Персонализираните текстове печелят клиентското доверие, оптимизират уеб страниците, увеличават трафика и продажбите през фирмения сайт и помагат да постигнете ефективно своите цели.

  Общуването с изпълнители и доставчици от други държави също изгражда основи за развитие в световен мащаб. Преводите са метод за успешна комуникация, въпреки езиковите и културни различия на две страни. Така отношенията между фирмите и техните интернационални партньори остават дълготрайни и стабилни. Ако желаете да бъдете сред печелившите и успелите, заявете своето международно присъствие, като ни се доверите за превода на Вашите документи и материали от български на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски и други.