Блог

Превод на специализиран текст – трябва ли да се обърнем към специализиран преводач?

С какво специализираният превод е по-различен от останалите и защо при него е толкова важно да потърсим услугите не само на професионален, но и на специализиран преводач?

Нека първо да разясним какво е „специализиран превод“. Това е текст, при превода на който са необходими познания в конкретна област, която обикновено не е част от общите познания на преводача. Той има сложна терминология, която често изисква преводачът да е запознат много добре с темата. Като примери можем да посочим медицинските, техническите и юридическите преводи. Точно затова не всички преводачи са способни да се справят с тези предизвикателства.

Специализираните преводачи са тези, които са специалисти в една или няколко области, като право, медицина, финанси, икономика, маркетинг и др. Те могат да превеждат както специализирани, така и неспециализирани текстове в тези области. Много от преводачите в тези специализирани отрасли имат опит или са изучавали предмета, който превеждат и познават съответната терминология.

При специализираният превод често се налага да се търсят термини и да се използват специализирани бази данни от съответната област. Основната роля на специализирания преводач е да предаде значението на сложната терминология по разбираем начин, използвайки точните еквиваленти в целевия език. 

Нека да разгледаме някои от най-търсените специализирани сфери за превод и предизвикателствата, пред които са изправени преводачите.

 

Юридически превод

Това обхваща всички документи в правната област. Преводите на тези текстове трябва да бъдат изключително точни, тъй като те могат да имат правни последици. Тази специализация се характеризира със своята специфична терминология, точност и отличителен език.

Представете си, че трябва да се направи превод от български на испански език на съдебно решение. Специализираният преводач би се справил по-лесно, по-бързо и по-качествено с тази задача, отколкото преводач, който няма практика и не познава терминологията в тази област. Защото тесният специалист е запознат с приложението на правната терминология в държавата на произход и целевата държава и ще работи и по-бързо, и по-качествено. Ако същият превод бъде възложен на преводач, който не е специалист в областта, на него ще му отнеме време да търси различни термини, което би го забавило, а може да доведе и до компрометиране на качеството на крайния продукт.

 

Финансово-икономически превод

Принципно, езикът, използван в икономическите текстове, е пълен с жаргон, който е труден за разбиране, защото е свързан със сложни понятия. В резултат на това преводачите трябва да притежават обширни познания, за да могат да правят верни и точни преводи.

Доста голяма част от икономическата терминология не може да се намери в речниците, защото тя постоянно се развива. Например, когато става въпрос за инвестиции, акции, облигации, валутна търговия и модерните напоследък виртуални валути, като биткойн и други подобни, чиито език звучи абсолютно странно и непонятно за широката аудитория. Най-лесно е такива преводи да се извършват от английски език, защото терминологията е почти привнесена чрез транскрибиране на термините, тъй като много от тях са измислени в англоговорящите страни (основно САЩ), а и английският се приема за международен език, когато става въпрос за бизнес. Всеки, който превежда във финансово-икономическата сфера е наясно, че тя е богата на чуждици, привнесени от английския. Тази специфична лексика може да звучи непонятно или да обърка аудиторията. Затова преводачът трябва да съобрази своята работа с целевата аудитория и ако тя не е от тесни специалисти в областта е добре да представи информацията по възможно най-ясния начин, за да бъде разбираема.

 

Медицински превод

Когато се превеждат и тълкуват медицински документи, точността и верността на превода е от ключово значение. Ако са преведени неточно или невярно, пациенти могат да бъдат изложени на риск, заради грешна информация за лечението им, или медицински лица да използват неправилно конкретен инструмент или медикамент поради невярна и неточна информация в резултат от неверен и/или некачествен превод. Затова е нужно тази задача да бъде поверена на обучен лигвист, който е специализирал в тази сфера, или на медицинско лице, което владее на отлично ниво съответния чужд език. Той би се справил със задачата да преведе медицинско досие от френски на български език, например, ако пациентът е чужденец и се налага лечение в България.

Независимо с какви цели и в какви срокове се превежда медицинската документация, тя е от изключително значение, защото може да изложи на риск здравето и живота на хората. Единствено професионалист със солидни познания в сферата може да гарантира на 100% верността и качеството на превода, за да се гарантира безопасността на  потребителите на същия този превод.

 

Технически превод

Технологиите се развиват, а с това нараства и нуждата потребители от различни култури и нации да разбират напълно документацията, която ги придружава. Такъв тип документация са ръководства, информационни листове, патенти и друга документация, изготвена от технически специалисти, за вашите домакински електроуреди, автомобил, телефон, вкл. специализирани инструменти, машини и много други. Ролята на преводача е да предаде значението на високоспециализираната техническа документация достатъчно разбираемо за потребителите, но и спазвайки терминологичните изрази.

Техническите текстове най-често са от английски или немски затова преводачите от английски на български език или от немски на български са най-търсените специализирани преводачи за технически преводи.

 

А нужно ли е преводът на специализираните текстове да бъде заверен?

По своята същност заверен превод е всеки документ, който е преведен от един език на друг, и е подписан от съответния преводач (например, превод от френски на български), с което последният гарантира верността на съдържанието. За да може да гарантира верността, преводачът трябва да владее на много високо ниво както оригиналния, така и целевия език.

Не винаги специализираните текстове е необходимо да бъдат заверени. Това зависи от предназначението на превода и е добре да бъде уточнено предварително със съответния преводач. Когато обясните къде ще използвате съответния превод, добрият професионалист ще Ви посъветва дали и каква заверка има нужда да бъде направена. Целта на заверката е да се гарантира, че самият превод е точен, верен, пълен и ясен, както и преводачът да понесе отговорност, в случай на несъответствия. По този начин на поръчителя или ползвателя на текста се гарантира високо качество на предоставяната услуга и той може да използва превода за официални цели.

Още →

7 начина да подобрите бизнеса си чрез професионални преводи

Инвестицията в професионални преводи винаги е добра идея. Особено когато развивате бизнес и искате да бъдете успешни. Защото дори малки стилистични грешки при чуждоезиковите фирмени текстове могат да Ви представят в изключително лоша светлина пред потенциалните клиенти.

В тази статия ще разкрием защо да изберете професионален превод и как това ще помогне на бизнеса Ви:

1. Добра фирмена репутация

Преведеният текст говори за своя преводач, но говори и за бизнеса, който е инвестирал в добре или лошо свършената работа. Грешките, допуснати при превод на документ или статия, изглеждат зле и могат да накарнят репутацията на компанията. Доверете се на професионалисти, за да си осигурите качествени текстове и дълготрайно спокойствие. Ако искате клиентите и партньорите Ви да Ви се доверят, говорете с тях на техния език.

2. Намален риск от лош превод

Професионалният преводач не само владее на изключително високо ниво двата езика, които ще бъдат използвани, но също така залага на своя опит и различни специализирани преводачески инструменти, които му осигуряват бързина и прецизност. Освен това непрекъснато се развива чрез различни обучения, периодични посещения в държави, в които езиците, които владее са официални, и съответно развива както теоретичните, така и практическите си умения, за да предоставя качествени писмени и устни преводи.

От друга страна, липсата на знания и използването на преводачи, за които тази дейност е хоби или занятие за припечелване на допълнителни доходи, както и използването на безплатни и/или евтини „машинни преводи“ води до граматически, технически, културни, социални и други грешки, несъответствия в терминологията и синтактичните изрази, което от своя страна може да доведе до объркване и редица недоразумения с потенциалните Ви клиенти и партньори.

3. Точност на изказа и правилна терминология

Когато става дума за фирмена документация или официални международни документи качеството на текста, използването на правилни термини и съобразяването със специфичните социални, културни, икономически, религиозни и други особености на целевата аудитория е от изключително значение. Затова използвайте преводи, направени от хора, които имат необходимия опит, а не от машини и изкуствен интелект или хоби-преводачи.

4. Утвърдена експертиза

След превода им, корпоративните текстове все още трябва да показват фирмената Ви експертиза. Което означава, че преводачът трябва да е опитен професионалист, запознат с конкретната област, в която трябва да бъде преведен текста. Когато текстът е с юридическа насоченост, доверете се на преводач, специализирал в тази област и познаващ терминологията. Ако текстът е икономически, потърсете колега с икономически познания. Ако преводът е медицински, не можете да правите компромис с качеството и е задължително да се доверите на преводач, който има опит в превод на епикризи, документи за медицински инструменти, лекарства и др.подобни. Когато се колебаете на кой точно да се доверите, винаги може да се обърнете към нас за съвет и съдействие.

5. Ефективна комуникация

Основното препятствие за постигане на успех на международните пазари е езиковата бариера. Ако публиката не успее да разбере с какво се занимава Вашият бизнес, как да Ви намери и да Ви се довери? За да покорявате нови пазари, трябва да превеждате съдържанието си на език, който потенциалните Ви клиенти разбират.

Искате повече клиенти от САЩ, Великобритания, Австралия, ЮАР, тогава преводът на английски е задължителен. Ако се ориентирате към Испания и Латинска Америка, заложете на превод на испански. С превод на немски ще си спечелите нови клиенти от Германия и Австрия, а преводът на френски ще отвори нови хоризонти за клиенти и партньори от Франция, Швейцария, Белгия, Северна Африка...

Но само ако преводите са професионални и съобразени със спецификите на населението във всяка от тези държави.

6. Нови пазари

Ако преведете фирмените уебсайт и документация на няколко езика, ще подобрите своето онлайн присъствие. Това ще отвори нови възможности за продажби и ще помогне значително за разширяването на Вашия бизнес.

Ние можем да Ви съдействаме с богата гама от преводачески услуги от/на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски.

7. Конверсии и онлайн посещения

Качественият превод може да помогне за генерирането на повече приходи за Вашия бизнес. Например, ако Вашият уебсайт е преведен на езиците на целевата аудитория, посетителите ще отделят повече време на сайта. Това ще подобри разпознаваемостта на бранда и ще повиши продажбите.

Уверете се, че не правите компромиси с качеството на услугите и работете с надежден партньор за професионални преводи. Защото доброто съдържание винаги ще работи за Вас!

Още →

Професионалните преводи като двигателна сила на бизнеса

За да просъществува един бизнес, той трябва да се движи в правилна посока. И макар пътят към успеха да е осеян с много предизвикателства, професионалните преводи отварят множество врати за развитие и предоставят достъп до международни пазари.

Силата на професионалния превод

Качественото съдържание е двигателна сила на бизнеса. То представя бизнеса пред клиентите и директно влияе на фирмената репутация. За това е препоръчително, не само да се инвестира в добри статии и публикации, а и в професионални преводачески услуги. Най-често използваните са преводите от английски на български или от български на английски, но не бива да се подценяват и други езикови комбинации, сред които от испански на български, от френски на български, от немски на български, от италиански на български и по-екзотични като преводи от арабски на български. 

Разликата между добрия и лошия превод

Когато се налага превод на официални документи, бизнес документация, рекламни, маркетингови или корпоративни текстове, е важно да се запази смисловия контекст и качеството на съдържанието, и да се неутрализират езиковите бариери. 

Професионалните преводачи имат необходимия опит наистина да помогнат на бизнеса. Те са експедитивни и знаят как адекватно да представят съществуващи текстове на друг език, без да се губи тяхното значение, замисъл и влияние. 

От друга страна, онлайн приложенията са рецепта за лошо свършена работа. Когато преведените извадки са софтуерно генерирани и автоматично перифразирани, трудно се постига текстова релевантност. Основни пунктуационни и синтактични грешки са неизбежни. 

Как професионалните преводи въздействат на развитието на фирмите и бизнесите?

Всеки бизнес има нужда от леко побутване в правилната посока. Точно това правят добрите преводи за всички (микро, малки, средни и големи) предприятия - подобряват фирмената репутация и отварят врати за развитие на нови и международни пазари.

Дори компаниите, които нямат възможност да инвестират в глобални проекти, могат да се възползват от предимствата на професионалните преводачески услуги. Например, пасивно да привличат нови клиенти чрез многоезичния си сайт. Задължително е сайтът Ви освен българска, да има и поне една чуждоезикова версия. Преводът на английски вече е задължителен. Но не бива да подценявате и други варианти. Можем да Ви помогнем с превод на испански (испанският е вторият най-разпространен роден език за около 470 млн.души и е официален в 22 държави по света). Друг вариант, върху който да помислите, е преводът на арабски, който е роден за около 225 млн. души и е официален в 26 държави по света. Можем да дадем и други примери, но на този етап тези са достатъчно красноречиви.

Преводът на интернет страници и онлайн статии е рецепта за успешна комуникация с потенциални клиенти, които не говорят езика, но се интересуват от продуктите или услугите на Вашия бизнес.

Също така, когато фирмите се заемат с превод на своята документация, портфолио, продуктови каталози и наръчници, те стават по-отворени към международни бизнес възможности.

Как преводите помагат на глобалните компании в световен мащаб?

Професионалните преводи са движеща сила на бизнеса. Всяка международна компания знае, че за да бъде успешна на международно ниво първо трябва да паднат езиковите бариери между нея и потенциалните й клиенти. 

Затова, локализираните текстове, т.е. тези, които са приспособени за конкретна публика, са първи приоритет, когато трябва да се създаде емоционална връзка между дадена компания и реален или потенциален клиент. Професионалните преводи на различни езици, успяват адекватно да представят услугите и продуктите на един бранд и отварят врати към нови партньорства.

Наличието на онлайн съдържание, съобразено с езиковите нужди на целевата аудитория, е изключително полезно и при създаването на маркетинг стратегии. Персонализираните текстове печелят клиентското доверие, оптимизират уеб страниците, увеличават трафика и продажбите през фирмения сайт и помагат да постигнете ефективно своите цели.

Общуването с изпълнители и доставчици от други държави също изгражда основи за развитие в световен мащаб. Преводите са метод за успешна комуникация, въпреки езиковите и културни различия на две страни. Така отношенията между фирмите и техните интернационални партньори остават дълготрайни и стабилни. Ако желаете да бъдете сред печелившите и успелите, заявете своето международно присъствие, като ни се доверите за превода на Вашите документи и материали от български на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски и други.

Още →