Мониторинг и извличане на информация

Мониторинг и извличане на информация

Много често клиентите нямат нужда от цялата информация в даден документ или пък е необходимо някой да следи вместо тях определен източник на информация и когато се появи информацията, представляваща интерес за клиента, той да я получи своевременно.

За да спестим време и ресурси на настоящите и бъдещите си партньори, ние предлагаме услугата мониторинг, като клиентът задава параметрите, които го интересуват, източникът на информация, който желае да бъде наблюдаван, и езикът или езиците, на които иска да получи въпросната информация, след което всекидневно или всяка седмица той получава от нас периодично доклади, в които желаната информация е синтезирана на съответния език или езици.

Извличането на информация е сходно като услуга, с тази разлика, че клиентът предоставя източникът на информация, най-често документ с голям обем, като тръжни обявления, проспекти, финансови отчети, художествена или учебна литература и др., задава параметрите, които го интересуват, и езикът или езиците, на които иска да получи въпросната информация, след което получава от нас доклад, в който желаната информация е синтезирана на съответния език или езици.

Ценообразуване

Ценообразуването за мониторинг и извличане на информация се формира на база часова ангажираност на преводача/ите.