Адаптация/Локализация/Транскреация

Адаптация/Локализация/Транскреация

Обикновено, когато нашите клиенти се свързват с нас, те поръчват превод, но в действителност нямат нужда от познатата и най-често предлаганата услуга превод, а от текст, който да се чете и да звучи естествено на съответния чужд език.

В работата ни с нашите корпоративни клиенти, освен да приемем дадена поръчка, ние първо ги консултираме какво би било най-подходящо, като по този начин пестим тяхното време, пари и ресурси. По този начин им помагаме да комуникират със своите потенциални и настоящи клиенти без недоразумения.

Много често, особено при различни маркетингови дейности, се налага мотото или конкретен текст да звучи адекватно за съответния пазар. И тук бих посочила като пример идиомите, които носят определено значение. На български се използват едни думи, които биха звучали изключително неразбираемо, ако преведем буквално на друг език, и никой чужденец няма да разбере смисъла.

Има и отделни думи, словосъчетания, фрази и изрази, които на български звучат прекрасно, но за съжаление, асоциацията, която предизвикват в конкретен чужд език, има изключително негативно послание и в такъв случай бихме Ви посъветвали да изберете друга подходяща дума, словосъчетание, фраза или израз, или заедно да изберем какво да бъде посланието Ви към чуждите клиенти и партньори. Защото в основата на успеха са положителните емоции и доверието, които може да постигнете само ако комуникирате правилно.

Ние сме не само преводачи. Можете да ни считате и за Ваши консултанти, които ще Ви посъветват какво би било подходящо за Вашата публика. Както и кога не Ви е необходим просто превод, а адаптация, транскреация или локализация. Защото ние целим изграждане на стабилни, здрави и дългосрочни партньорства, при които добавяме допълнителна стойност, в основата на които сме заложили принципа да печелим ние, но да печелят и нашите клиенти и партньори.

Какво представлява всеки от тези термини?

На пръв поглед, всеки човек, който не се занимава професионално с преводи, няма да направи разлика между обикновения превод, който пресъздава почти буквално и разбира се, смислово оригиналния текст или слово, достатъчен при превод на договори, кореспонденция, ръководства за употреба, юридически и технически текстове, дипломи, удостоверения за раждане, брак, идентичност на имена и др. Но за да продавате и налагате различни продукти и услуги, за целите на маркетинга, рекламата и представянето на чужд пазар, обикновеният превод не е достатъчен. Негови вариации са адаптацията, транскреацията и локализацията, които се използват, за да се предадат посланията към различните публики в зависимост от техните езикови, културни, социални, икономически, дори религиозни и всякакви други особености.

Езиковата адаптация най-общо казано е приспособяване на текста за определени цели като се постигне езиково, стилистично и смислово пресъздаване на оригиналния текст спрямо специфичните особености, потребности и изисквания. Понякога това включва дори съкращения, използване на по-кратки думи и изрази, употреба на по-широко разпространени и използвани термини, и приспособяване за определена публика.

Езиковата локализация представлява превод, който е адаптиран съобразно езиковите, културните и други особености и потребности на определена държава, регион, група. Обикновено, локализацията е свързана като цяло с културната адаптация и превод на сайтове, софтуери и други ИТ продукти и/или услуги. Тя може да се извършва както за държави, в които се говорят различни езици, така и за държави, в които се говори един и същ език, но той има различни форми, например, испански в Испания, Мексико и други държави от Латинска Америка; английски във Великобритания, САЩ, Австралия и други държави и региони по света; френски във Франция, Канада и държавите от Северна Африка... За повече нагледност можем да посочим примери като превръщане на валути и мерни единици, адреси и телефонни номера, дати и др.

Транскреацията също не е обикновен превод. Тя цели посланията от един език да звучат и предизвикат същите асоциации, както ако са създадени от носител на езика. Обикновено, транкреация или креативен превод се използва за рекламни и маркетингови цели, като логото, мотото, словната марка или други характерни за даден продукт и/или услуга елементи, описания и т.н. се пресъздадат по начин, който да звучи естествено за целевия език и да предизвиква положителни асоциации.

Разликите между адаптация, локализация и транскреация на пръв поглед са малки, а целта една – Вашите продукти и услуги да са представени на местните клиенти, партньори и потребители на техния език все едно текстовете и описанията са писани от носител на целевия език; те да Ви разберат, информацията да бъде достъпна и разбираема и като съдържание, и като смисъл.

Ценообразуване

Цената се изчислява на основание текста-първоизточник, когато форматът на текста позволява да се изброят символите или думите.

Цената се изчислява на основание преведения текст, когато форматът на текста не позволява да се изброят символите или думите.

1 страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС) или на 1500 знака без интервалите (според ЕС стандартите), като всяка непълна страница се закръглява до цяла.

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

до 10 страници/2500 думи за срок 3 работни дни от възлагането на поръчката

Запитване
БЪРЗА ПОРЪЧКА

до 5 страници/1250 думи за срок 24 часа от възлагането на поръчката - с увеличение 50% върху цената за обикновена поръчка

Запитване
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА

до 1 страница/250 думи за срок до края на работния ден, но не по-малък от 1 час - с увеличение 100% върху цената за обикновена поръчка

Запитване