Писмени преводи

Писмени преводи

Писмените преводи представляват пресъздаване на конкретен текст от първоизточник на друг целеви език. Като цяло преводът следва почти буквално оригинала и отклоненията са по-скоро изключение, когато се налага да има повече яснота и съответно целевият текст да звучи по-естествено. В т.нар. бланкови документи като удостоверенията за раждане, брак, адрес, идентичност на имена, паспорти, лични карти, дипломи и др., както и в юридическите, техническите и медицинските текстове, отклоненията са недопустими.

Но има и други преводи, при които се налагат сериозни „изменения“, като рекламните и маркетинговите текстове, където целта е посланията да предизвикват същите асоциации и емоции сред клиентите, потребителите и партньорите, като се използват думи, изрази и текстове, които отговарят на различията и особеностите на целевата група.

При нас може да поръчате своя превод на:

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за брак
 • Удостоверение за адресна регистрация
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Удостоверение за наследници
 • Диплома за начално образование
 • Диплома за средно образование
 • Диплома за висше образование
 • Академична справка
 • Сертификати
 • Удостоверения
 • Свидетелства за квалификация
 • Имунизационен паспорт
 • Медицинско свидетелство
 • Епикриза
 • Медицински изследвания
 • Договори
 • Съдебни решения
 • Други

Ценообразуване

Цената се изчислява на основание текста-първоизточник, когато форматът на текста позволява да се изброят символите или думите.

Цената се изчислява на основание преведения текст, когато форматът на текста не позволява да се изброят символите или думите.

1 страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС) или на 1500 знака без интервалите (според ЕС стандартите), като всяка непълна страница се закръглява до цяла.

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

превод до 10 страници/2500 думи за срок 3 работни дни от възлагането на поръчката

Запитване
БЪРЗА ПОРЪЧКА

превод до 5 страници/1250 думи за срок 24 часа от възлагането на поръчката - с увеличение 50% върху цената за обикновена поръчка

Запитване
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА

превод до 1 страница/250 думи за срок до края на работния ден, но не по-малък от 1 час от възлагането на поръчката - с увеличение 100% върху цената за обикновена поръчка

Запитване