Редакция/корекция

Редакция/корекция

Корекцията цели да се отстранят грешки, свързани с пунктуацията, правописа, граматиката, последователността на използваната терминология, стила, оформлението и шрифтовете.

Редакцията цели да се отстранят грешки, свързани с конструкцията на изреченията, използваната терминология, стила, последователността и яснотата на текста.

Важно: Двете услуги не се предоставят самостоятелно или поотделно, а като част от процеса на осигуряване на качеството на извършваните от нас писмени преводи.

Ценообразуване

Цената се изчислява на основание текста-първоизточник, когато форматът на текста позволява да се изброят символите или думите.

Цената се изчислява на основание преведения текст, когато форматът на текста не позволява да се изброят символите или думите.

1 страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС) или на 1500 знака без интервалите (според ЕС стандартите), като всяка непълна страница се закръглява до цяла.

ОБИКНОВЕНА ПОРЪЧКА

редакция/корекция до 40 страници/10000 думи за срок 3 работни дни от възлагането на поръчката

Запитване
БЪРЗА ПОРЪЧКА

редакция/корекция до 20 страници/5000 думи за срок 24 часа от възлагането на поръчката - с увеличение 50% върху цената за обикновена поръчка

Запитване
ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА

редакция/корекция до 4 страници/1000 думи за срок до края на работния ден, но не по-малък от 1 час от възлагането на поръчката - с увеличение 100% върху цената за обикновена

Запитване