Може ли изкуственият интелект да замени преводите, извършвани от хора

Публикувано на 14-11-2022

Какво е изкуствен интелект? Най-общо казано, това е способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората.

Машините изместват хората на различни работни места и в различни професионални сфери, като с времето ще стават все по-чести заместители на човешката дейност. Това не прави изключение и при преводаческите услуги.

През последните години машинните преводачи станаха по-точни с програмите, които научават все повече за думите и тяхното значение. Въпросът тук е доколко ефективни са тези преводачи и могат ли да заменят човешката дейност в тази област? Отговорът е лесен. Машинните преводачи може да заменят професионалните преводачи единствено по отношение на скоростта, но няма как да ги превъзхождат в точността и качеството на преводите. Нека да разгледаме и някои от очевидните причини за това.

Машините не могат да разграничават културните различия на народите

Няма начин да програмирате машина, която да прави разлика между културните различия на отделните националности. Различните култури по света имат различни лексикални единици, които са уникални сами по себе си. Компютърните програми за момента не могат да бъдат толкова сложно проектирани, за да разпознават жаргон или идиоми.

В някои култури едни думи означават едно нещо, докато в други значението е съвсем различно. Само човек, който е професионален преводач, може да направи тази разлика.

Ако текстът Ви трябва да бъде локализиран за Мексико, превод на книжовен испански, който се говори в Испания, не би свършил работа.

Машините не могат да свързват думите с контекст

В различните езици има думи с множество значения и това може да бъде значителен проблем за машинните преводачи. Тези думи трябва да бъдат свързани с контекста, за да се комбинират в смислови изречения и само човешка намеса може да направи това. Например, при превод от френски на български език може да се сблъскате с този проблем.

Ако решите да използвате Google Translate, а не човек, който е професионален преводач, има голяма вероятност текстът Ви накрая да бъде неясен и отделните изречения да нямат логика помежду си.

Машините не могат да извършват адаптация и локализация на текст

За да бъдат ефективни машинните преводачи, трябва да се разработват нови фрази на всеки език, в зависимост от диалекта. А това не може да става толкова бързо и точно, колкото при човешките преводачи, които са експерти по адаптация и локализация на техния специализиран език – например, при превод от арабски на български език. Компютрите ще трябва да се актуализират редовно чрез постоянно „изучаване“ на нови фрази, базирани на това колко често се появяват думите в нов контекст, преди да могат да намерят подходящ превод.

Това означава, че машинният преводач ще трябва да бъде непрекъснато усъвършенстван, което изисква време и усилия.

Машините не могат да възпроизвеждат стил и тон

Всеки текст има различен стил и „тон“, в сравнение с друг. Той може да има поетичен, забавен или убедителен такъв, но машинните преводачи е твърде вероятно да не виждат никаква разлика. Една от целите на всеки текст е да се различава по стил от другите, за да бъде предадено посланието по правилен начин. Ако това не бъде спазено, целият превод се обезсмисля. Само превод, извършен от човек, може да придаде нюанси на оригиналния текст и да му „вдъхне живот“.

Специфични текстове, като поетични, есеистични, различни художествени жанрове, представляват значително предизвикателство за машинните преводачи, тъй като те не могат да уловят „настроението“ на текста и резултатът е просто един скучен и неясен превод. Такъв пример може да бъде често използваният израз в английския език „В моите обувки“, използван в смисъл „На мое място“. Но ако се преведе буквално, в България не би бил разбран правилно или би звучал смешно.

Машинният превод не може да бъде пълен без човешка намеса

Машинните преводачи използват изкуствен интелект и въпреки че той се развива все повече, надали някога ще може да се сравни с човешкия интелект. Машинните преводачи стават все по-ефективни и качеството на произвежданите преводи става все по-високо, но необходимостта от човешката дейност няма да изчезне. Дори и преводът да бъде направен от компютър, след това трябва да има редактори и коректори, които да гарантират, че този превод е граматически правилен и разбираем.

Човекът е този, който трябва да завърши превода, като го адаптира, локализира и подобри за целевата аудитория. Ако част от текста има местни препратки от САЩ, а се нуждаете от превод на немски език, препратките могат да бъдат променени, за да отговарят на новия контекст. За такива умения машините не могат да се сравняват с хората.

Сложността на отделния език е нещо, което само хората могат да разберат напълно и с това ще се съгласят дори гениите зад инструментите, извършващи автоматичен или машинен превод. Това означава, че те ги разработват с намерението да бъдат в помощ на хората-преводачи, но не и да ги заменят.

В края на краищата, колкото и модернизиран да става светът, изкуственият интелект не може да превъзхожда човешкия.

Абонирайте се за нашия бюлетин