Професионалните преводи като двигателна сила на бизнеса

Публикувано на 14-11-2022

За да просъществува един бизнес, той трябва да се движи в правилна посока. И макар пътят към успеха да е осеян с много предизвикателства, професионалните преводи отварят множество врати за развитие и предоставят достъп до международни пазари.

Силата на професионалния превод

Качественото съдържание е двигателна сила на бизнеса. То представя бизнеса пред клиентите и директно влияе на фирмената репутация. За това е препоръчително, не само да се инвестира в добри статии и публикации, а и в професионални преводачески услуги. Най-често използваните са преводите от английски на български или от български на английски, но не бива да се подценяват и други езикови комбинации, сред които от испански на български, от френски на български, от немски на български, от италиански на български и по-екзотични като преводи от арабски на български. 

Разликата между добрия и лошия превод

Когато се налага превод на официални документи, бизнес документация, рекламни, маркетингови или корпоративни текстове, е важно да се запази смисловия контекст и качеството на съдържанието, и да се неутрализират езиковите бариери. 

Професионалните преводачи имат необходимия опит наистина да помогнат на бизнеса. Те са експедитивни и знаят как адекватно да представят съществуващи текстове на друг език, без да се губи тяхното значение, замисъл и влияние. 

От друга страна, онлайн приложенията са рецепта за лошо свършена работа. Когато преведените извадки са софтуерно генерирани и автоматично перифразирани, трудно се постига текстова релевантност. Основни пунктуационни и синтактични грешки са неизбежни. 

Как професионалните преводи въздействат на развитието на фирмите и бизнесите?

Всеки бизнес има нужда от леко побутване в правилната посока. Точно това правят добрите преводи за всички (микро, малки, средни и големи) предприятия - подобряват фирмената репутация и отварят врати за развитие на нови и международни пазари.

Дори компаниите, които нямат възможност да инвестират в глобални проекти, могат да се възползват от предимствата на професионалните преводачески услуги. Например, пасивно да привличат нови клиенти чрез многоезичния си сайт. Задължително е сайтът Ви освен българска, да има и поне една чуждоезикова версия. Преводът на английски вече е задължителен. Но не бива да подценявате и други варианти. Можем да Ви помогнем с превод на испански (испанският е вторият най-разпространен роден език за около 470 млн.души и е официален в 22 държави по света). Друг вариант, върху който да помислите, е преводът на арабски, който е роден за около 225 млн. души и е официален в 26 държави по света. Можем да дадем и други примери, но на този етап тези са достатъчно красноречиви.

Преводът на интернет страници и онлайн статии е рецепта за успешна комуникация с потенциални клиенти, които не говорят езика, но се интересуват от продуктите или услугите на Вашия бизнес.

Също така, когато фирмите се заемат с превод на своята документация, портфолио, продуктови каталози и наръчници, те стават по-отворени към международни бизнес възможности.

Как преводите помагат на глобалните компании в световен мащаб?

Професионалните преводи са движеща сила на бизнеса. Всяка международна компания знае, че за да бъде успешна на международно ниво първо трябва да паднат езиковите бариери между нея и потенциалните й клиенти. 

Затова, локализираните текстове, т.е. тези, които са приспособени за конкретна публика, са първи приоритет, когато трябва да се създаде емоционална връзка между дадена компания и реален или потенциален клиент. Професионалните преводи на различни езици, успяват адекватно да представят услугите и продуктите на един бранд и отварят врати към нови партньорства.

Наличието на онлайн съдържание, съобразено с езиковите нужди на целевата аудитория, е изключително полезно и при създаването на маркетинг стратегии. Персонализираните текстове печелят клиентското доверие, оптимизират уеб страниците, увеличават трафика и продажбите през фирмения сайт и помагат да постигнете ефективно своите цели.

Общуването с изпълнители и доставчици от други държави също изгражда основи за развитие в световен мащаб. Преводите са метод за успешна комуникация, въпреки езиковите и културни различия на две страни. Така отношенията между фирмите и техните интернационални партньори остават дълготрайни и стабилни. Ако желаете да бъдете сред печелившите и успелите, заявете своето международно присъствие, като ни се доверите за превода на Вашите документи и материали от български на английски, френски, немски, испански, италиански, руски, полски, арабски, гръцки, турски, нидерландски и други.

Абонирайте се за нашия бюлетин